BACA KONTROLLERİ

Yakma sisteminin bir parçası olan bacalar çevre ve güvenlik açısından kent içerisindeki risk oluşturan etmenlerden biridir. Bacaların tasarım, imalat ve montajlarının doğru şekilde yapılması enerjinin korunumundan yangın tehlikesine ve karbonmonoksit zehirlenmelerine kadar önemli verilmesi gereken bir husustur.

Ülkemizde doğalgaz tesisatının bir parçası olarak görülen bacaların kontrolleri gaz dağıtım şirketleri tarafından 3 aşamalı olarak istenmektedir.

  • Baca Proje ve Hesap Kontrolü: Baca tasarımının ilgili standartlar çerçevesinde çekiş yeterliliği açısından değerlendirilmesi işlemidir. Baca tasarımı değerlendirilerek uygun olan tasarım için Baca Proje ve Hesap Uygunluk Raporu düzenlenir. Bu rapor yetkili iç tesisat firması tarafından gaz dağıtım şirketine iletilir. Gaz dağıtım şirketi bu rapora istinaden doğalgaz projesinin onayını yapmaktadır.

  • Baca Montaj Kontrolü ve Sızdırmazlık Testi: Onaylanan baca projesinin ilgili standartlara uygun olarak montajının yapıldığının kontrolü ve sızdırmazlık testlerinin yapılmasıdır. Montaj kontrolü sonrası Baca Uygunluk Raporu ve sızdırmazlık testi sonrası Baca Sızdırmazlık Test Raporu uygun olan firma veya konutların gaz açımı yapılmaktadır.

Baca kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli