BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, DÜRÜSTLÜK

BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, DÜRÜSTLÜK

Teknik Muayene Eğitim Ekspertizlik Kalite ve İş Güvenliği Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Teknik Muayene) bir muayene kuruluşu olarak ilgili tüm taraflara eşit mesafede bağımsız ve tarafsız davranır.

Teknik Muayene Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

  • Teknik Muayene’nin ve çalışanlarının muayene kararlarının bağımsızlığını etkileyebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını,

  • Muayene sırasında, öncesinde veya sonrasında muayene personellerine hiçbir baskı, telkin veya tavsiyede bulunmayacağımı, çalışanların bilgi birikimi ve deneyimleri ölçüsünde muayene kararlarını kendi inisiyatifleri ile almalarını sağlayacağımı,

  • Personelin faaliyetleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütecekleri bir ortam sağlayacağımı, 

  • Muayene faaliyetlerinden veya sonuçlarından yarar elde edebilecek kişi veya grupların baskılarından, mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayacağımı,

  • Muayene personellerinin veya rapor onaylayan sorumlu personelin verdikleri karar veya muayene ettikleri ekipman adeti ile aldıkları ücret veya özlük hakları arasında herhangi bir ilişki oluşturmayacağımı,

  • Teknik Muayene’den talep edilen hizmetlerin tüm müşterilerimiz tarafından gereksiz mali külfetler oluşturmadan eşit olarak erişilmesini ve yararlanılmasını sağlayacağımı,

  • Teknik Muayene’nin tarafsızlığını tehdit eden unsurları tespit ederek değerlendirilmesini sağlayacağımı,

  • Teknik Muayene’nin ve çalışanlarının muayene hizmeti üretilen firmalarla herhangi bir şekilde danışmanlık vb hizmetler üretmeyeceğini, bu şekilde olabilecek işbirliği çalışmalarını engelleyeceğimi,

  • Muayene faaliyetlerinde bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkesine uygun olarak davranacağımı,

  • Teknik Muayene faaliyetlerini mevzuat ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilmesini sağlayıp, personele maddi ve manevi baskı yapmadan tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürece raporlandırmayı taahhüt ve beyan ederiz.

 

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli