YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT PERİYODİK KONTROLLERİ

Son yıllarda ülkemizde yürüyen merdiven ve bant kullanımı ciddi oranda artmış ve AVM'lerden kent içi ulaşım merkezlerine kadar bir çok alanda kullanılır olmuştur. Yürüyen merdiven ve bantlar bir çok riski üzerinde barındıran ve periyodik olarak kontrol edilmesi gereken ekipmanlardır. İlgili standartlarda bu riskler aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Bu riskler periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Periyodik Kontrolleri “TS EN 115—1 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar İçin Güvenlik” standardına göre yapılmakta ve bu standartta belirtilen önemli tehlikeler kontrol edilmektedir.

1. Mekanik Tehlikeler

2. Elektriksel Tehlikeler

3. Radyasyon Tehlikeleri

4. Yangın Tehlikeleri

5. Makina Tasarımında Ergonomik Esasların İhmal Edilmesi ile Ortaya Çıkan Tehlikeler

6. Kumanda Devresinin Arıza Yapması ile Ortaya Çıkan Tehlikeler

7. Çalıştırma Esnasında Parçalanma ile Ortaya Çıkan Tehlikeler

8. Kayma, Takılma ve Düşme Tehlikeleri

9. Tanımlı Tehlikeler

Ülkemizde 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Madde 2.2.3’e göre yürüyen merdiven ve yürüyen bantların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir.

Yönetmelikte asgari olarak yılda bir kez periyodik muayene yapılması gereği belirtilen yürüyen merdiven ve bantların kontrolleri güvenli olarak kullanılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

İlgili yönetmelik gereği yürüyen merdivenlerin 31.12.2023 tarihinden sonra akredite olmuş muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Teknik Muayene bu alanda akreditasyon kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli