TAHRİBATSIZ MUAYENELER

Kaynaklı, döküm ve dövme malzemelerin tahribatsız muayene metotları ile test edilerek malzeme kusurlarının belirlenmesi işlemidir. Muayene metotları TS EN 9712 (EN 473) Tahribatsız Muayene Personelinin Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi standardında belirtilmekte ve bu standarda göre muayene personelleri vasıflandırılmaktadır.

Tahribatsız muayene alanı; metotları belirlenmiş, tespit edilebilecek kusurların ve yetkili personelin tanımlı olduğu ve daha çok iş ekipmanının imalat sürecindeki uygunluğu ile sonrasında çalışma koşullarına bağlı olarak yorulma nedenli malzeme, kaynak kusurların önceden tespitine yöneliktir. Teknik Muayene, tahribatsız muayeneleri özellikle kullanımda olan ekipmanların uygunluk değerlendirme sürecinde ilgili yönetmeliklerde belirtilen periyodik kontrol metotlarını geliştirmek amacıyla kullanmaktayız.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kaldırma İletme Makinalarının işletme tarafından risk analizi ile belirlenecek periyotlarla ve bir yılı aşmayacak şekilde periyodik kontrollerinin yaptırılmasını zorunlu tutmaktadır.

Özellikle farklı yüklerle çalışan, sürekli yükleme ve boşaltmaya maruz kalan malzemelerde zamanla yorulma nedenli çatlaklar oluşmakta, çatlak ilerlemesi sonucu kapasitesinden çok daha küçük yüklerde kırılma meydana gelebilmektedir.

TS ISO 5057 Kullanımda Olan Forklift Çatal Kollarının Muayenesi ve Tamiri  standardında çatal kollarının gerek görüldüğünde tahribatsız muayene ile çatlak kontrolüne tabii tutulmasının gerektiği belirtilmiştir.

Teknik Muayene kaldırma aparatlarını ve yükleyici ekipmanların çatallarını tahribatsız muayene metotları ile kontrol etmekte ve yorulma çatlaklarını tespit etmektedir.

 

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli