KATI NUMUNELERDE ASBEST TAYİNİ

Türkiyede asbest ile ilgili Mevzuat ‘’Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’’ ile belirlenmiştir.

Asbest ölçüm olarak havadaki asbest liflerinin sayımı ve katı numuneler içerisinde asbest tespiti olarak iki farklı kısımdan oluşur.

Türkiye şartlarında havadaki asbest liflerinin sayımı konusunda çalışmalar olsa da katı numuneler içerisindeki asbest tespiti konusundaki çalışma yapan kuruluşlar yok denecek kadar azdır. Teknik Muayene bu alanda Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından akredite edilmiş ilk firma olmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Asbest Riski?

Asbest son derece ölümcül ve sinsidir. Doğadan çıkarılması kolay, hemen hemen tüm endüstride kullanılabilen ve endüstriyel olarak çok kullanışlı bir maddedir.

Asbeste maruz kalma durumunda etki süresi uzun olması dolayısıyla fark edilmesi zordur. Asbest vücuda nüfuz ettikten sonra vücudun bu liflerden kurtulması çok zordur. Bu sebeple Asbest için Ölümsüz Tehlike tabiri kullanılmaktadır.

 

 

Katı Numuneler İçerisindeki Asbest Tespiti

Bir riski kaynağında yok etmek en geçerli yöntemdir. Asbestin, bulunduğu katı materyal ve ürünler içerisinde (İzolasyon malzemeleri, fayanslar, duvar boyaları, çatı malzemeleri vb.) henüz havaya karışmadan tespit edilmesi riski kaynağında, henüz kimseye bir zarar vermemişken tespit etmektir ve gerekli önlemi almayı sağlar. Örneğin; Tüm yıkım faaliyetleri öncesinde risk alanlarının tamamı için bu analiz yapılmalıdır.

 

 

Akreditasyonun Önemi

Katı numuneler içerindeki asbest tespiti bir var yok analizidir. Numune Laboratuvar şartlarında analiz edilir ve asbestin varlığı araştırılır. Herhangi bir sayısal değeri olmadığı için doğru metotlar uygulanmadığında hata yapılma ihtimali çok yüksektir.

Bu analizdeki numunelerde asbestin varlığından bahsetmek ortaya söküm gibi ciddi maliyeti olan bir iş çıkaracağından tarafsızlık ve bağımsızlık çok önemlidir. Müşteri ve laboratuvar arasındaki güven sağlanmalıdır.

Bunu sağlamanın en iyi yolu akreditasyondur. Denetime tabi ve izlenebilir bir laboratuvar bu analizi şüpheye mahal vermeden yapmanın tek yoludur. Türkiye şartlarından bu izlenebilirliği sağlamak için Teknik Muayene Türk Akreditasyon Kurumuna Başvurusunu yapmış ve akredite olmak için çalışmalarına devam etmektedir.

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli