PERİYODİK KONTROL SÜRELERİNİ NASIL BELİRLEYECEĞİM?

Periyodik kontrol süresi belirlenirken 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar bölümünün 1.4 ve 1.10 maddeleri değerlendirilmelidir.

Madde 1.4. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri, bu bölümde yer alan tablolarda belirtilmemiş veya standartlar ile belirlenmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenir. Periyodik kontrol sıklığı, ulusal veya uluslararası standartlarda süre belirtilmemişse, bu Yönetmelikte yer verilen tablolardaki azami süreleri aşamaz. 

Madde 1.10. Bulunduğu işyeri ortam koşulları, ekipmanın kullanım sıklığı, ekipmanın yaşı, bakım faaliyetleri ve sıklığı, atmosferik koşullar, ekipmanın revizyon/kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontroller kapsamında yapılacak test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Madde 1.4'ten anlaşılacağı üzere tablolarda bazı ekipmanların azami periyodik kontrol süreleri verilmiştir. Tablolarda belirtilmeyen ekipmanlar için madde 1.4'te yer alan hiyerarşi izlenmelidir. Tablolarda belirtilenn ekipmanlar içinse tablolarda belirtilen süreler baz alınmalıdır. Ancak tablolarda belirtilen sürelerin azami olduğu unutulmamalı ve yönetmelik madde 1.10 kapsamıda yapılacak risk değerlendirmesi ile muayene sıkılığının arttırılıp alttırılmaması değerlendirilmelidir.

Bu maddeye ek olarak yönetmeliğin EK-III bölümünde bulunan tablolarda verilen azami kontrol süreleri aşağıda belirtilmektedir.

 

 

 

 


 

Risk Analizi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Tablolarda belirtilen azami periyodik kontrol sürelerini aşmamak kaydıyla işyeri tarafından yapılacak periyodik kontrol süreleri belirlenirken aşağıda belirtilen parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir.

  1. İş Ekipmanının Çalışma Ortamı: Şantiye vb. operatörlerin, çalışma koşullarının ve fiziksel olarak ortamın sürekli değişken olduğu dinamik çalışma ortamlarında periyodik kontrol süreleri sıklaştırılmalıdır.

  2. İş EKipmanının Yaşı: İş ekipmanının varsa güvenli çalışma saati, ekonomik ömrü vb. parametreleri ekipman üreticisinden alınarak ekonomik ömrünün ilk çeyreğinden sonra her çeyrekte bir periyodik kontrol periyodu sıklaştırılmalıdır.

  3. Bakım Faaliyeti: Kuruluş bünyesinde bakım faaliyetinin nitelikli ve zamanında yapılamadığı düşünülüyorsa periyodik kontrol periyodu sıklaştırılmalı veya özellikle kestirimci bakıma yönelik firma içerisinde etkin bir bakım organizasyonu varsa kontrol periyodu artırılmalıdır.

  4. Atmosferik Koşullar: Ekipman atmosfere açık hava koşullarından etkilenecek bir ortamda çalışıyorsa kontrol periyodu sıklaştırılmalıdır.

  5. Büyük Revizyon veya Önemli Kaza: İş ekipmanı büyük bir revizyon geçirmişse kontrol periyodu sıklaştırılmalıdır.

  6. Çalışma Saati: İş Ekipmanın gün içerisindeki toplam çalışma süresi değerlendirilmeli ve yoğun çalışan ekipmanların kontrol periyotları sıklaştırılmalıdır.

  7. Operatörlerin Eğitimi: İş yerinde ekipmanların operatörlerinin belirli olmaması veya değişken olması, operatörlerin yeterli eğitimi almaması kontrol periyotlarını sıklaştırılmalıdır.

  8. Periyodik Kontrol Sonuçları: İş ekipmanının devam eden periyodik kontrollerinde kullanımda sakınca yaratan uygunsuzluk sayısının fazla olması kontrol periyotlarının sıklaştırılması gerektiğini belirten önemli bir parametredir.

Teknik Muayene tarafından kaldırma iletme makinalarının üç ayda bir, basınçlı kapların yılda bir periyodik kontrollerinin yapılması önerilmektedir. ayrıca ekipmanda önemli bir değişiklik yapıldıktan sonra periyodu beklenmeksizin kontrolleri yapılmalıdır.

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli