ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Çevreye ve dolayısıyla insanlara zararlı, kirletici emisyonlar büyük çoğunlukla Sanayi kaynaklıdır. Kirletici emisyonların salınımı sanayide baca ve filtre sistemleri ile kontrol altına alınmaya çalışılır.

Kirletici emisyonların miktarını tespit etmek, ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığından emin olmak ve sürekli olarak kontrol altında tutmak için çevre emisyon ölçüm ve analizleri yapılır.

Ülkemizde bu ölçümleri resmi olarak gerçekleştirebilmek için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili laboratuvar olmak gerekmektedir. Laboratuvarımız 02.04.2019 tarihinden itibaren TÜRKAK’tan akredite ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkili olarak bu ölçümleri gerçekleştirmektedir.

Ölçüm ve analizler, çevre izin aşamasında ve daha sonrasında periyodik olarak mevzuatlarla belirlenen aralıklarda (iki yılda bir) yetkili laboratuvarlara yaptırılmak zorundadır. Kirleticilerin sınır değerleri de mevzuatlarca belirlenmiştir.

İlgili Mevzuatlar;

 • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

 • Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Emisyon ölçümleri Bakanlık tarafından yapılan bir düzenleme ile MELBES sistemi üzerinden yetkili laboratuvarlara dağıtılmaktadır. Dolayısıyla firmalar ölçüm yaptırmak için istedikleri laboratuvarı seçememektedir. Ancak belirlenen aralıklardaki resmi ölçümler dışında doğrulama ölçümleri yaptırmak isteyen firmalar için Laboratuvarımız hizmet vermektedir.

Çevre Emisyon Ölçüm ve Analiz Yetki Belgemiz ve Kapsamımız için tıklayın.

Çevre Emisyon Ölçüm ve Analiz Kapsamında

Ölçüm ve Analizi yaptığımız Parametreler

 • Amonyak
 • Krom⁺⁶
 • Siyanürler
 • Formaldehit
 • H₂SO₄, SO₂, SO₃, H₂S, HCl, HF, F₂, HBr, Cl₂, Br₂
 • Uçucu Organik Bileşikler 
 • CO₂, NO (NO₂, NOₓ), O₂, CO, SO₂
 • Partikül Madde/Toplam Toz 
 • Nem, Hız, İslilik
 • Metaller (Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Cıva, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kobalt, Krom, Nikel, Selenyum, Kadmiyum, Mangan, Kurşun, Talyum, Vanadyum)
 • PAH
 • PCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli