GİZLİLİK İLKEMİZ

Teknik Muayene; yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur. Müşteriye ait bilgiler her ne suretle olursa olsun müşterinin yazılı onayı alınmadan 3. kişilere açık hale getirilmez.

Faaliyetlere ilişkin kayıtlar yasal mevzuata uygun olarak en az 5 yıl süre ile saklanır. Mevzuat gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi zorunlu olduğunda, müşteri, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirilir.

Muayenelerde görev alan personel, gizlilik ilkesine uygun davranmakla yükümlüdür. Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir.

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli