İş Hijyeni Ölçümleri Konusunda Bilmeniz Gerekenler

 

İş hijyeni ölçümleri Mevzuat gereği işverenin yaptırmak zorunda olduğu ölçümlerdir.

Peki ama ‘’Hangi Ölçümleri Yaptıracaksınız?, Periyodu Nasıl Belirleyeceksiniz? ve Laboratuvarı Nasıl Seçmelisiniz?’’ Bu süreci iyi yönetmek için İş Hijyeni Ölçümlerinizi yaptırmadan önce bu soruları cevaplamalısınız.

 

Laboratuvar Hizmetlerimiz

 İş Hijyeni Ölçümleri

 • Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • Toz Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlık Seviyesi Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü (PMV-PPD indeksi, WBGT indeksi)
 • Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü

 

Gürültü Ölçümü

 

Diğer Ölçümler

 • Baca gazı Ölçümü Hava Kalitesi Ölçümü
 • En düşük patlama seviyesi Ölçümü (LEL, O2)
 • Katı Materyaller ve Ürünler İçerisindeki Asbestin Tespiti

 

Laboratuvar Hizmetlerimiz

 

İş Yeriniz Bu Yönetmelik Kapsamına Giriyor mu?

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile bu işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kişi ve kuruluşları kapsar.

 

Hangi Ölçümleri Yaptıracaksınız?

Yönetmelik 5. maddede “İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır.” denilmektedir.

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere Risk Değerlendirmesine bağlı olarak ölçüm yapılacak kişi ve yerlere işveren karar verebilir diyebiliriz ancak bu noktada laboratuvar ile işbirliği yapıp beraber karar vermek önem arz etmektedir. Metotların ayrıntılarına ve kılavuz standartlara laboratuvar personeli daha hakim olacağından ölçüm sayısı ve ölçüm yapılacak alanlar konusunda danışmak faydalı olacaktır. 

İş hijyeni başlığı altında ölçtürebileceğiniz parametreler ve bu parametreleri ölçtürmek için uygun görülen metotlar İSGÜM web sitesinde yayınlanmıştır.

Çoğu parametre için birden fazla metot vardır. İşveren metoda karar vermek zorunda değildir. Metodu çoğu zaman Laboratuvar belirler ancak metotlar hakkında genel bilgilere sahip olmanız işletme şartları altında gerçeğe yakın ölçümler alınmasını sağlar.

 

Hangi Aralıklarla Ölçüm Tekrarlanmalı?

Yine Yönetmeliğin 5.maddesi gereği İş Hijyeni Ölçümlerinin tekrar edilmesi ile ilgili belirlenmiş bir periyot yoktur. Ölçümlerin tekrar edilmesi "İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde İş Hijyeni Ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır." şeklinde açıklanmıştır. 

İşyerlerinde çalışan sayısında, kullanılan iş ekipmanında, ekipmanlarda ve çalışma ortamındaki önemli revizyonlarda, üretim metotlarında, üretilen ürün tipindeki değişim durumlarında ve asgari olarak yılda en az bir kez ölçüm yapılması önem arz etmektedir.

 

Hangi Laboratuvarı Tercih Etmeliyim?

Yönetmelik 6.Madde ile açıkça İş Hijyeni olarak kabul gören ölçümlerin İSGÜM'den yetki almış laboratuvarların yapabileceğini belirtmiştir. Yetki belgesi olmadan yapılan kontroller yönetmelik kapsamında geçersizdir.

!!! İSGÜM yetkilendirmeyi her metot için ayrı yapmaktadır. Dolayısıyla laboratuvarın kullandığı tüm metotlardan yetkilendirilmiş olması gerekir. !!!

 

Katı Numunelerde Asbest Tayini

Son zamanlarda kentsel dönüşümün de artmasıyla çokça gündeme gelen asbest ile ilgili olarak "Katı Materyaller ve Ürünler İçerisindeki Asbestin Tespiti (HSG 248)" hizmetine başlanmış ve akredite olmuştur. İş hijyeni kapsamında Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan yetki süreci devam etmektedir. Asbest son derece ölümcül ve sinsidir, tespiti zordur. Ancak kullanıldığı materyal içerisinde tespit edilmesi durumunda insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilebilir.

İLETİŞİM BİLGİNİZİ YAZIN, SİZE ULAŞALIM!

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bilgileri doldurmanız yeterli